Skip to main content

Herluf Trolles Tårn

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Slotte
Herluf Trolles Tårn. Frederiksborg Slot. (foto: Paul-Erik Nielsen).

Huset i Staldgaden på Frederiksborg Slot.

Huset i Staldgaden på den sydligste af Frederiksborg Slots tre holme er knapt nok et tårn og bærer muligvis fejlagtigt navnet Herluf Trolles Tårn.

Det er uden tvivl bygget midt i 1500-tallet og hører dermed til den ældste del af slottet. Efter mageskiftet i 1560 mellem kong Frederik 2. og lensmanden Herluf Trolle og dennes hustru Birgitte Gøye byggede Frederik 2. sit slot her. Om huset, der rager op over de omgivende staldbygninger, er fra Frederik 2.s tid eller lidt ældre, kan ikke siges sikkert. Ifølge traditionen rummede huset fra 1568-1586 byens ældste latinskole, forgængeren for det nuværende Frederiksborg Gymnasium. 

 

Kilde m.v.: Jan Steenberg, Christian IV’s Frederiksborg, 1950. Palle Lauring, Frederiksborg, 1972. Steen Christophersen og Niels Kristian Steensberg, Frederiksborg Gymnasium og Hf, 2005.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød