Skip to main content

Anders Uhrskov

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Initiativtagere/Ildsjæle
Anders Uhrskov foran husmandsstedet på Jægerbakken ca. 1965 (Foto: Ukendt. Lokalhistorisk Arkiv. Hillerød Bibliotek).

Højskolemand, lokalhistoriker, bibliotekar.

Anders Kristensen Uhrskov var folkelivsforsker, folkemindesamler, højskolemand og bibliotekar. I 1904 flyttede han til Hillerød, hvor han bl.a. blev lærer for forfatteren Henrik Pontoppidans børn. Henrik Pontoppidan boede i en årrække i Hillerød.
Fra 1907-34 var han lærer på Frederiksborg Højskole, og skrev flere lærebøger til skolen.
Eftertiden kender ham dog mest som forfatter til mange bøger om Nordsjællands folkeliv og folkedigtning. Han var uhyre produktiv og initiativrig. I 1924 fik han oprettet Nordsjællandsk Folkemuseum (nu Museum Nordsjælland) og fik i 1926 flyttet husmandsstedet fra Laugø til Hillerød, hvor det i mange år stod på Jægerbakken. Fra 1933-51 var han bibliotekar ved Hillerød Folkebibliotek.

Født 30. December 1881 i Tørring ved Horsens
Død 29. November 1971 i Hillerød

 

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Placering:

Adresse: Batzkes Bakke 1 3400 Hillerød