Skip to main content

Damen i vinduet.

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Huse
Folklore
Turister ser på "Damen i vinduet" på den gamle stutmesterbolig. (Foto fra 1939.Fotograf ukendt).

En gammel skrøne.

I Stutmesterboligen, Frederiksværksgade 39, sad der i mere end hundrede år en rude i et vindue på 1. sal, hvor forbipasserende kunne se en aftegning i glasset, en seværdighed, som blev kaldt ”damen i vinduet” eller ”stutmesterens frue”. Når lyset faldt rigtigt, så man skikkelsen af en kone, der kunne se ud til at sidde og strikke. Forbipasserende turistbusser standsede undertiden, for at passagererne kunne se den berømte dame. Overleveringen sagde, at hun var blevet fotograferet over på vinduesglasset, da et lyn slog ned under et gevaldigt tordenvejr. Denne skrøne, der går tilbage til 1800-tallet, var kendt ud over Hillerøds grænser. Sandheden er nok, at vinduesglasset var skåret ud af en gammel glasplade, hvor der havde været gengivet konturerne af en dame, eller det skyldtes ujævnheder i glasset, der udefra gav særlige lysreflekser.    

 

Historien kan føres tilbage til Jens Erland Hansen (1824-1884). Han havde hørt den fra sin far Hans Nielsen (1792-1850), der var født på Frederiksborg Stutteri. Den gamle rude, måske stammende tilbage fra husets opførelse i 1721, blev desværre knust søndag den 22. juni 1980, sandsynligvis som følge af grove drengestreger. 

 

Kilde m.v.: Kilder: O.C. Andersen, Stutmesterbolig – Skolehus, 1939. Erland Gribsø (”Grib”), ”Den strikkende kone i vinduet”, Aftenbladet, 9. december 1947. Flemming Rune Petersen ”Stutmesterfruens rude er knust”, Frederiksborg Amts Avis, 25. juni 1980.  

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød