Skip to main content

Frederiksborg Slotsmølle

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Huse
Byudvikling
Frederiksborg Slotsmølle, Slotsgade 65 (Foto: Henrik Bachmann, februar 2018. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Gammel kongelig vandmølle


Kong Frederik 2. lod i 1570’erne bygge en vandmølle, der skulle afløse en middelalderlig mølle ved det, som i dag kaldes Lille Slotssø.

Møllen og tilløbet blev med tiden dårligt vedligeholdt, og derfor søgte man i 1772 at afhjælpe byens mølleproblem ved hjælp af en hollandsk vindmølle for enden af det, vi i dag kalder Møllestræde. Frederiksborg Slotsmølle i Slotsgade nedbrændte i januar 1896, men blev erstattet af en dampmølle på samme sted. Den genopbyggede mølle blev drevet frem til 1925 af et aktieselskab. I bygningens kælder findes stadig rester af det gamle mølleværk. 

 

Kilde m.v.: Victor Hermansen ”Hillerød Bys Historie indtil 1864” i bogen ”Hillerød By”, 1925. - Svend Nielsen, ”Navnet bevaret i gavlen” i ”Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller”, 1981. - Frederiksborg Amts Avis, 18. august 2018.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Slotsgade 65A, 3400 Hillerød