Skip to main content

Genforeningsstenen.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939
Monumenter
Genforeningsstenen. (Foto: Per Buchmann, 2021).

Mindesten for Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920.

Mindesmærket blev under stor tilslutning afsløret den 15. juni 1930.  Placeringen var midt i et lille anlæg i vejkrydset Søndre Jernbanevej – Hostrupsvej.

På stenen står datoen og et vers forfattet af redaktør Laurids Hansen: ”I Mindet om Danmarks Lykke-Aar, da Grænsen flyttedes, Stenen staar, taler til Slægter, Kvinde og Mand om Glæden, vi fik med det genvundne Land”. Søndag 15. juni 1930 kl. 15.15 indviedes stenen. Derefter drog man med musik til Slotspavillonen, hvor de Sønderjyske Foreninger i Frederiksborg Amt holdt festmøde med taler af Grænseforeningens formand, rektor H.P. Hansen, folketingsmændene N. Andreasen og Jørgen Jørgensen, forstander Høy, Jægerspris m.fl. samt musik og flerstemmig sang af elever fra Frederiksborg Højskole.
I 1950’erne, efter at Søndre Jernbanevej – Hostrupsvej i 1949 fik status af hovedvej, blev trafikproblemerne så store, at en flytning af stenen kom på tale. Søndag den 13. marts 1955 noterede politiet fx 10 biler for at køre frem for fuldt stop her. Den 30. juni 1955 beklagede museumsinspektør Jørgen Paulsen sig på vegne af Sønderjydsk Forening over, at stenen var ved at forsvinde i ”skilteskoven” og foreslog byrådet, at stenen blev flyttet til præstegårdshaven med front mod Torvet. Det blev løsningen, men først i 1961-62, da krydset Sdr. Banevej – Hostrupsvej blev ombygget. 

 

Kilde m.v.: Anders Uhrskov: Mindesmærker i Nordsjælland. Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Lokale aviser.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Kannikegade 2, 3400 Hillerød