Skip to main content

Hillerøds gamle Rådhus på Torvet

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Huse
Byudvikling
Hillerød Rådhus, 1890, foto: Carl Rathsach. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek

Fra rådhus til arresthus.

I 1831 opførtes Hillerøds første rådhus – med dertilhørende dom-, arrest- og sprøjtehus – på det område, der i dag kendes som Torvet.

Efter 56 år var rådhuset blevet for småt. Man rev det gamle rådhus ned for at bygge et større. Dette stod færdigt i 1888. Arkitekten bag det nye rådhus var Hillerøds uofficielle stadsarkitekt Vilhelm Holck, der senere fik til opgave at tegne Bankbygningen på den anden side af Torvet. Det nye rådhus blev opført i nygotisk stil og var dobbelt så stort som forgængeren. Der var altså rigelig plads i det nye rådhus. I 1966 var Holcks rådhus dog også blevet for småt på grund af en kommunesammenlægning. Herefter fungerede rådhuset som tinghus, for i nyere tid udelukkende at blive anvendt som arresthus for Kriminalforsorgen.
Bonusinfo: Bygningen blev igen rådhus i Danmarks Radios tv-serie ”Matador” 1978-81, hvor man skildrer livet i en typisk dansk købstad, ”Korsbæk”, i årene 1929-1947. ”Matador” er vist i over 20 lande.

 

Kilde m.v.: Leksikonartiklen er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt. Læs mere i: Mette Bligaard, Hillerød gamle Rådhus og dets arkitekt Vilhelm Holck, Hillerød 1988. Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981 - heri "Karakter af en købstad".

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Torvet 2, 3400 Hillerød