Skip to main content

Præstehuset i Nr. Herlev

Nr. Herlev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Huse
Præster
Præstehuset i Nr. Herlev. (Foto: Eva Vester)

Præstehuset i Nr. Herlev

 I 1655 nedlagdes Nr. Herlev sogn som selvstændigt sogn og lagdes ind under Frederiksborg Slotssogn. Nr. Herlev havde herefter ikke en egen sognepræst, men blev betjent af præster fra Frederiksborg Slotssogn. Efter sammenlægningen vedblev præstegården nogle år at følge præstekaldet som mensalgods. Ved en kgl. Resolution af 19.3.1783 blev det tilladt at bortsælge den til fordel for "Kaldet". Formentlig har præstegården således fra slutningen af 1700-tallet eller starten af 1800-tallet fungeret som "anneksgård" til "Herløvgaard" (senere Herlevgård). Da præstegården frasolgtes embedet, stillede Herlevgård et arbejderhus til rådighed for sognepræsten fra Hillerød med plads til hans hest og vogn og en stue, hvor han kunne klæde om. Huset har siden heddet "Præstehuset" og er nu i privat eje. I 1966 blev Nr. Herlev sogn igen et selvstændigt sogn, og Nr. Herlev kommunekontor omdannet til præstebolig, da Nr. Herlev kommune samtidig blev slået sammen med Hillerød Kommune.

Kilde m.v.: Kilder: Danmarks Kirker, Nationalmuseet. II, Bind 3 (1970), s. 1935-1961. Brødeskovområdets historie. Anders Bohn (BLF) 2020. Danmark, 4. udgave II Frederiksborg Københavns og Holbæk Amt.  J. P. Trap (1920), s.152-154. Gamle dage i Nr. Herlev. Birthe Nordentoft Feilberg (2006)

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Bygaden 30, Nr. Herlev, 3400 Hillerød