Skip to main content

Thalia

Hillerød By
Sen enevælde 1788 -1848
Veje
Teater
Skovlyst, ved Kongevejen i Præstevang.

Hillerøds ældste teaterforening, stiftet 19. oktober 1813

Kendskabet til ”Hillerød og Frederiksborgs dramatiske Selskab "Thalia” var gået i glemmebogen, indtil foreningens trykte love dukkede op i 2013. Navnet ”Thalia” refererer til komediens muse i græsk mytologi.

Bestyrelsen (kaldt ”Directionen”) bestod af 4 mænd: en lærer ved Latinskolen, to fuldmægtige ved Frederiksborg Amt samt den unge skuespiller Nicolai Peter Nielsen (1795-1860), som senere fik karriere ved Det Kongelige Teater. Der var også kvinder blandt de optrædende amatørskuespillere. Lovene fortæller i mange og grundige detaljer om foreningens virksomhed. Forestillingerne blev bl.a. opført på Skovlyst, ved Kongevejen i Præstevang. Foreningen var sandsynligvis kun virksom i en snes år.

Flere steder i foreningens love understreges det, at selskabet og dets forestillinger er "indbyrdes Fornøielse". For at undgå "Forstyrrelse eller Forargelse" pålægges det medlemmer og gæster ikke at give udtryk for glæde eller mishag i forbindelse med forestillingerne. Man måtte altså hverken klappe eller buhe!

Placering:

Adresse: Skovlyst Københavnsvej, Hillerød

Forfatter: Asger Berg