Skip to main content

Hviids Maskinfabrik

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Erhverv
Hviids Maskinfabrik Frederiksgade 17

Maskinværkstedet der blev til Hviids Maskinfabrik

I 1895 oprettede Hans Hviid et mindre maskinværksted i en ejendom overfor Amtsstuen (Annaborg) på Frederiksværksgade.

I 1901 flyttede virksomheden til lokaler på den daværende Gasværksvej, (Frederiksgade fra 1928) tæt ved Frederiksværksbanens jernbanespor. Fabrikken fik her sit eget sidespor og skinner ind i fabrikshallen.
Maskinfabrikken slog tidligt sit navn fast som producent af små to- og firetaktsbådmotorer, Chic Bådmotorer. 
Senere blev det især opgaver for Gribskovbanen, Frederiksværkbanen og baner på Lolland og Falster, som fabrikken tog sig af. Udover reparationsopgaver for privatbanerne producerede Hviids Maskinfabrik små, perroncars til DSB. Disse små, stærke vogne anvendtes bl.a. til transport af bagage mv. Under 2. verdenskrig producerede fabrikken maskinel til tørveoptagning. I slutningen af 1960’erne overtog Brd. Larsen fra Birkerød fabrikken, hvor man frem til fabrikkens ophør i midten af 1980’erne fremstillede entreprenørmateriel og donkrafte.

Forfatter: Kirsten Baunegaard

Placering:

Adresse: Frederiksgade 17 3400 Hillerød