Skip to main content

Svendsen Møbler

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Erhverv
Initiativtagere/Ildsjæle
Svendsen & Søn. (Jan F. Stephan, 1997. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Svendsen & Søn, møbelforretning i Hillerød.

Firmaets historie går tilbage til snedkermester Christian Neergaard (1826-1916), som grundlagde det i 1854. Fra 1857 lå det på hjørnet af Kannikegade og Østergade, det sted, der fra 1920’erne blev kendt som Svendsens Hjørne. I 1910 havde N.S. Svendsen, der havde stået i lære hos Neergaard, overtaget firmaet, og han videreførte det som møbel- og bygningssnedkeri. Møbelforretningen voksede siden under N.S. Svendsens søn, Harald Skouboe Svendsen. Firmanavnet Svendsen & Søn blev slået fast, da de to gik i kompagniskab i 1939. I 1945 erhvervedes genboejendommen Østergade 10, først som lagerbygning for møbelforretningen. Senere blev forretningen udvidet med Østergade 8, og da hjørneejendommen blev nedrevet i forbindelse med Hillerød Politistations nybyggeri, blev den nye store ejendom i Østergade 8-10 hovedsæde for Svendsen Møbler, der efterhånden fik flere filialer uden for Hillerød. Efter forskellige forsøg på at rekonstruere virksomheden lukkede forretningen i 2014. Lokalerne i Østergade blev i coronaårene 2021-22 brugt som vaccinationscenter.

Forfatter: Asger Berg

Kilde m.v.: Nils Gustafsson, N.S. Svendsen & Søn 1854-1954, 1954. Avisomtale i Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten.

Placering:

Adresse: Østergade 8-10 3400 Hillerød