Skip to main content

Kvindestenen

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Monumenter
Stenen står ca. 150 meter fra Rendelæggerbakken, inde i Slotsparken. (Foto: Per Buchmann okt.2021)

Mindesten for kvindernes valgret 1915.

Grundlovsdag i 1915 afsløredes Kvindestenen i Lille Dyrehave, en del af Frederiksborg Slotshave.

Stedet, hvor stenen står kaldes Fredspladsen. Ved afsløringen gik et stort optog af kvinder og mænd, unge og gamle, gennem slottet og op ad Rendelæggerbakken for at deltage i arrangementet, der skulle fejre den nye grundlov, der gav kvinder valgret. Indskriften på stenen er ”Rejst af Kvinder 5. Juni 1915” samt verset ”Mand og Kvinde - begge lige - Giver Lov i Danmarks Rige”. Verset tillægges redaktør Laurids Hansen eller muligvis en lokal lærer. På hundredårsdagen i 2015 markeredes jubilæet ved plantning af et lille egetræ ved siden af stenen, en såkaldt kvindeeg. Det passer fint med, at denne del af slotsparken også kaldes Egestykket.

 

Kilde m.v.: Samtidige lokale aviser Svend Nielsen, Bysvenden fortæller videre, 1982 Om versets forfatter, Laurids Hansen Begrebet "kvindeeg"

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Rendelæggerbakken5, 3400 Hillerød

Relaterede artikler