Skip to main content

Olinehøj

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Huse
Byudvikling
Værkstedsbygningen i Borella-Hansens tid. Foto ca. 1940-50.

Ejendommen syd for Jægerbakken.

Navnet Olinehøj blev brugt langt op i 1900-tallet om den ejendom, der lå længst oppe i Helsingørsgade som nabo til Jægerbakken – altså svarende til nuværende Helsingørsgade 57-63.

Gårdens navn går tilbage til Oline Teisner, født Poulsen (1790-1870). Hun var gift med slotsgartner, forstråd Frederik Christian Teisner, og de boede i gartnerboligen på Batzkes Bakke, hvorfra de havde udsigt til skråningerne ved Helsingørsgade. Navnet Olinehøj ses allerede ved folketællingen i 1850, hvor ægteparrets søn Johan bor der med sin familie, mens ægteparret selv endnu bor i slotsgartnerboligen. Så navnet stammer nok fra omkring 1850. Da forstråd Teisner døde på Olinehøj, blev gården i 1872 solgt på auktion til byfoged, birkedommer Hans Rudolph von Scholten (1816-1895). Prisen var 7330 rigsdaler, og med i købet var et tilliggende på 5 tønder land. De tilliggende jorder lå sydover langs søen. Efter hans tid blev ejendommen købt af grosserer Christen Petersen (1851-1927). Han udstykkede fra ca. 1900 en del af grundene langs Slotssøen som villagrunde. I hans tid blev Olinehøj kendt som ”ægpakkeriet” – en af den meget driftige grosserers forretningsområder. Blandt de senere ejere kan nævnes automobilforhandler Emil Olsen, og i mange år blev værkstedsbygningen ud mod søen brugt af møbelsnedkerfirmaet Borella-Hansen & Co. I dag er den gamle ejendom Olinehøj opdelt i flere matrikler, der benyttes til bolig og erhverv.  

Kilde m.v.: Folketællinger, kirkebøger, vejvisere og samtidige lokale aviser.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Helsingørsgade 61, 3400 Hillerød