Skip to main content

Ladegårdsmøllen ved Favrholm

Nr. Herlev
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939
Gårde
Erhverv
Ladegårdsmøllen ved Favrholm 1930'erne. (Foto: Ukendt. Lokalhistorisk Arkiv. Hillerød Bibliotek)

Ladegårdsmøllen samt møllegården Roskildevej 60.


Møllen var ikke kun en vindmølle. Det var også en gård med et bageri, der havde en salgsrute med salg af brød.

Den lå sydvest for Favrholm og var knyttet til denne. Før den seneste mølle stod der en stubmølle på stedet. Den har sandsynligvis været privatejet. Hans Martin Lønholt, der ejede møllen fra 1921, mente, at der på et tidligere tidspunkt havde ligget en vandmølle ved Havelse å, der løber forbi på østsiden af møllebakken. Han mente også at have
fundet rester af en dæmning, hvor vandet blev opdæmmet inden det løb igennem møllehjulet. Gården havde i 1920 erne 61 tdr. land og derudover køer, svin, heste. får og lam. Møllen ophørte i slutningerne af 1930'erne og blev revet ned umiddelbart derefter.
Stuehuset stod, til det også måtte falde ved udvidelse af Roskildevejen i starten af det  21. århundrede.

 

Kilde m.v.: Anders Bohn: Brødeskovområdets Historie. (Brødeskov Lokalhistoriske Forening 2020)

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Placering:

Adresse: Roskildevej 60, 3400 Hillerød

Relaterede artikler