Skip to main content

Jægergården

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Gårde
Byudvikling
Jægergården, det gamle kornmagasin i Møllestræde. Foto: Per Buchmann, 2018. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

Lowsons kornmagasin.

I Møllestræde 5 ligger en imponerende 17-fags bygning, der i dag benyttes til beboelse. Bygningens historie går imidlertid tilbage til 1700-tallet. I starten af 1700-tallet hørte området til Jægergården.

I 1733 ødelagde en større bybrand imidlertid Jægergårdens bygninger, hvorpå området lå øde hen frem til 1758, hvor regimentsskriver og amtsforvalter Jacob Lowzon overtog området. Her byggede han et kornmagasin til sædekorn fra bønderne i Frederiksborg Amt. Selvom det oprindelige kornmagasin stadig anes i bygningens ydervægge og kælder, vidner det nuværende ydre udtryk om bygningens senere funktion som sygehus. Fra 1839 til 1840 blev kornmagasinet ombygget til sygehus, hvilket eksisterede frem til 1888. Bygningen blev herefter erhvervet af murermester Ferdinand Kielberg og herefter ølhandler Niels Peter Jørgensen, der drev et øltapperi fra kælderen.

 

Kilde m.v.: Teksten er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland. Læs mere om øltapperiet: "Fik sin lokale etiket", i Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Møllestræde 5, 3400 Hillerød