Skip to main content

Nyhuse Kirkegård og Kapel

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Kirkegårde
Byudvikling
Nyhuse Kirkegård. (Foto: Bjørn Christiansen, 2022).

Frederiksborg Slotssogns kirkegård


Nyhuse Kirkegård menes anlagt 1803-04. Den ses på Siemsens kort over Nyhuse, opmålt i 1809. Nyhuse Kirkegård og Kapel, set fra Kapelvej. (Foto: Bjørn Christiansen, 2022).

Nyhuse Kirkegård og Kapel, set fra Kapelvej. (Foto: Bjørn Christiansen, 2022).

 

Ældst er afdelingen øst for Frejasvej, tidligere kaldt Kirkegårdsvej. I 1874 tilkøbte Slotssognet en tønde land af Hillerødsholm til udvidelse af kirkegården, antagelig på vestsiden af Frejasvej. Senere er kirkegården blevet udvidet flere gange. Nyhuse Kapel, der ligger på vestsiden, blev bygget i 1924 som afløser for et ældre kapel. Arkitekten var M. P. Madsen (1876-1956). I 2018-19 blev kapellet restaureret og moderniseret. Kirkegården og kapellet hører under Hillerød Kommune og anvendes primært til begravelser og bisættelser i tilknytning til Frederiksborg Slotssogn, da slotskirken ikke må anvendes til  disse formål. Kirkegårdens gravsten blev i    2022 affotograferet, transskriberet og lagt på hjemmesiden dk-gravsten.dk.

 

Kilde m.v.: Geodatastyrelsens historiske kort. - Frederiksborg Amtstidende, 18.04.1874. – Hillerød Kommunes hjemmeside. –

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Kapelvej 1, 3400 Hillerød