Skip to main content

Hillerød Kirke.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Kirker
Byudvikling
Hillerød Kirke, set fra Østergade. Foto: Henrik Bachmann, november 2016. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

Byen var længe uden en kirke.

Hillerød er ikke en by, der er kendt for sine gamle kirker.

Slotskirken fra 1617 var oprindeligt forbeholdt kongen. I 1620’erne havde byens borgere i en kort årrække en kirke, der lå omtrent, hvor det gamle rådhus på Torvet ligger i dag. Denne var dog styrtet sammen under en voldsom efterårsstorm i 1624. I stedet fik menigheden lov til at benytte Frederiksborg Slotskirke som menighedskirke. Det betød, at man ikke havde behov for en ny kirke i selve byen. Da man etablerede Hillerød Kirkegård stod det dog hurtigt klart, at den nye kirkegård behøvede et kapel. Et sådant blev opført i 1874 i historicistisk stil.
Fra 1933 til 1934 blev kapellet forsynet med et tårn. I 1987 ombyggede man kapellet, så det nu fungerede som en egentlig kirke. I 2021 indviedes et nyt sognehus neden for kirken ved Østergade.
Teksten er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland.

 

Kilde m.v.: "Ingen kirke og klokkeklang", i Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Østergade 12, 3400 Hillerød