Skip to main content

Carl Johannes Kuhlman

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Jernbaner
Initiativtagere/Ildsjæle
Carl Johannes Kuhlman ca. 1933 (Fra: "Danmarks Jernbaner, Historisk og Biografisk Haandbog".

Direktør for Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbanen

 

Carl Johannes Roested Kuhlman blev født i Aalborg 1884, hvor hans far var læge. Han blev student 1902. Han læste til bygningsingeniør og blev i 1908 cand.polyt. 
Inden han i 1915 kom til Hillerød, arbejdede han forskellige steder i Jylland med jernbaneanlæg. 

I 1915 gik toget kun mellem Frederiksværk og Hillerød. En af Kuhlmans første opgaver var at få jernbanen forlænget mellem Frederiksværk og Hundested. 
Han blev den ledende ingeniør på Frederiksværk Hundested banens forlængelse. Banen bestod i mange år af to selskaber, men blev i 1943 lagt sammen til et. 
Udover at arbejde med jernbaner på Sjælland, var han også aktiv i flere jernbaneprojekter i Jylland.

Carl Johannes Kuhlman var driftsbestyrer/direktør for Hillerød- Frederiksværk- Hundested Jernbane 1915-1954. I dag er banen overtaget af Lokalbanen. 

Han havde mange tillidsposter indenfor Privatbanerne, bl.a. var han i en årrække formand for Danske Privatbaners Forsikringsforening.

Interiør fra Kuhlmans  villa (Fotograf ukendt, ca. 1920-1940. Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek).

Carl-Johannes-Kuhlmann-2

Udover sit job deltog Kuhlman i Hillerøds offentlige liv. Han var således formand for Hillerød og Omegns Turistforening i 1925-1937 og formand (medlem af partiet Venstre) for Ligningskommissionen 1925-1927. 
Overlignings-kommissær for Hillerød 1934-55. 
Medlem af Turistrådet 1935-53. 
Under 2.verdenskrig var han desuden tilknyttet modstandsbevægelsen.
Carl Kuhlman døde i 1958 og er begravet på Hillerød Kirkegård.

 

Adresse : 3C, Nordre Jernbanevej, Teglgårdslund, Hillerød, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

 

Kilde: "Hillerød 1945 - 2006" Udgivet af Hillerød Byråd 2006. "Hillerød By" Udgivet af Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1928
Forfatter: Margrethe Krogh