Skip to main content

Hillerød Station.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Jernbaner
Byudvikling
Postkort ca. 1970-1980.(Fotograf: Ukendt. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Da toget kom til Hillerød.

Åbningen af Hillerød Station den 9. juni 1864 blev et historisk vendepunkt for Hillerød. Stationen, der stod færdig året forinden, var tegnet af Vilhelm Carl Heinrich Wolf og kostede ca. 160.000 kroner at opføre.

Dette gjorde den til en af de dyreste af sin slags i Nordsjælland. Til at begynde med fungerede Hillerød udelukkende som en station blandt flere på Nordbanen, men i de efterfølgende årtier etableredes flere jernbanestrækninger med Hillerød som endestation. Stationen og jernbanen gjorde derfor Hillerød til et af Nordsjællands vigtigste trafikale knudepunkter, hvilket resulterede i en stigende handel og muliggjorde etableringen af større industri- og engrosvirksomheder. Dette medførte også, at byens ellers beskedne indbyggertal steg betragteligt i de efterfølgende årtier.
Leksikonteksten er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland.

Hillerød Station, Gribskovbanens endestation. Ukendt fotograf. Postkort, ca. 1924. Hillerød Station, Gribskovbanens endestation. Ukendt fotograf. Postkort, ca. 1924.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde m.v.: "Da banen kom til Hillerød", i Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Nordre Jernbanevej 37, 3400 Hillerød