Skip to main content

Slotspavillonen Station

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Jernbaner
Slotspavillonen, nedbrændt i 1970, med Hesteskodammen i forgrunden.(Ukendt fotograf, postkort fra 1960-70, Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Fra restaurant til lokalstation

I dag er Slotspavillonen bare en station på Gribskovbanen, 1,6 km nord for Hillerød Station.

Slotspavillonen Station (Foto: Per Buchmann, marts 2019. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

                                                                         

Som trinbræt blev den etableret i 1880, da jernbanen Hillerød – Græsted blev anlagt. Trinbrættets navn var en god reklame for den restaurant, der i sommeren 1872 var åbnet øverst i Frederiksborg Slotshave. Den første pavillonbygnings levetid blev kort. Den brændte efter et lynnedslag 31. juli 1887. Aktieselskabet bag restauranten opførte dog en ny og større Slotspavillon, tegnet af arkitekt Vilhelm Holck. Den åbnede 27. maj 1888 og blev – med om- og tilbygninger – brugt helt frem til 1947. Under og efter den tyske besættelse, hvor bygningen blev brugt til indkvartering af tyske tropper og senere flygtninge, blev det besluttet at nedrive den og opføre en ny pavillon. Den åbnede i 1950, men brændte den 15. oktober 1970. Efter næsten 100 år, hvor Slotspavillonen havde været et betydningsfuldt aktiv for Hillerød, var der modstridende ønsker for, hvad arealet nord for Hesteskodammen skulle bruges til. Så i stedet for en fjerde Slotspavillon ligger der i dag en parkeringsplads.

 

Kilde m.v.: Lokale aviser. Hillerødbogen, red. Anders Uhrskov, 1948. Bjørn Verstege, Da tyskerne kom, 2007. Jørgen Andersen, red., Bogen om Hillerød, 1981. Asger Berg, ”Slotspavillonen”, i Hillerød Lokalhistoriske Forening, 1, 2022.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Holmegårdsvej 64, 3400 Hillerød