Skip to main content

Ferskvandsbiologisk Laboratorium

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Uddannelse
Helsingørsgade 51 (Ferskvandsbiologisk Laboratorium ca. 1945) Foto: Thorvald Staunstrup.

Et institut under Københavns Universitet.

Laboratoriet blev oprettet i 1897 ved Furesøen af Carl Wesenberg-Lund. I 1911 flyttede laboratoriet ind i Bankbygningen, Slotsgade 8, 4. sal. I 1930 flyttede det til villaen Christian IV’s Vej 5. Med fagets udvikling i 1950’erne og 1960’erne blev pladskravet større, og ved tilkøb af villaerne Helsingørsgade 49 og 51 samt Christian IV’s Vej 3 blev det til et helt campusområde ved Slotssøens bred. Siden kom Christian IV’s vej 1 til, indtil instituttet endelig flyttede til Universitetsparken i København i 2010. Til laboratoriet hørte også et lille gæstehus, ”Villa Limnologica”, Selskovvej 36. 

Professorer ved laboratoriet: C. Wesenberg-Lund (1922-1939), Kaj Berg (1939-69), Einar Steemann-Nielsen (1969-77), Pétur M Jónasson (1977-90), Morten Søndergaard Nielsen (1990-), Kaj Sand Jensen (1998-). Efter Ferskvandsbiologisk Laboratoriums flytning blev bygningerne solgt til privat brug.

Kilde m.v.: Kilder: C. Wesenberg-Lund, Det ferskvands-biologiske Laboratorium gennem 40 Aar, 1940. Kaj Berg, ”Københavns Universitets Ferskvandsbiologiske Laboratorium”, i Ferskvandsfiskeribladet, 1962. Kirsten S. Christoffersen, ”Ferskvandsbiologisk Laboratorium”, i Hillerød 1945-2006, 2006.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Helsingørsgade 51, 3400 Hillerød