Skip to main content

Frederiksborg Gymnasium og Hf.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Skoler
Uddannelse
Frederiksborg Gymnasium, 1985. (Foto:Anne Sophie Rubæk Hansen).

En skole med en lang tradition.

Frederiksborg Gymnasiums historie går tilbage til 1630, altså Christian 4.s tid, eller måske endda til 1568, da Frederik 2. grundlagde en latinskole i Herluf Trolles tårn på Frederiksborg Slot.

Fra 1630 til 1809 omtales skolen som Latinskolen, siden som Frederiksborg lærde Skole. Den lå oven for torvebakken på nuværende Søndre Jernbanevej 4. Ved bybranden i 1834 brændte skolen, men blev genopført 1836 på samme sted. Efter skolereformen i 1903 blev skolens navn Frederiksborg Statsskole. I 1959 flyttede Statsskolen til den nuværende adresse
på Carlsbergvej 15. Fra 1972 oprettedes et Hf-kursus på skolen. Fra 1988 blev skolen
under navnet Frederiksborg Gymnasium et amtsligt gymnasium. Fra 2007 er det en selvejende institution.

 

Kilde m.v.: Steen Christophersen og Niels Kristian Steensberg, Frederiksborg Gymnasium og Hf 375 år, 2005. Fra Frederiksborg Gymnasium og Hfs hjemmeside

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød