Skip to main content

Hans Rudolf von Scholten

Hillerød By
Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Embedsmænd, Politikere
Hillerøds gamle rådhus på torvet


Hans Rudolf von Scholten er født d.7.6.1816 i Århus.

Han var barn af oberst, udskrivningschef Benedictus Dionysius Augustus von Scholten og hustru Anna Magdalene von Scholten( f. Heide).
Han blev student fra Sorø Akademi 1836 og cand. jur. i 1844. Han blev derefter ansat som fuldmægtig ved Kronborg Birk, derefter som politiassistent  i 1849 ved Frederiksborg Birk.
Fra 1853 var han byfoged og politimester i Aarhus.
Fra 1866-69 byfoged og birkedommer i Frederiksborg Birk og fra 1869 - 1889 borgmester i Hillerød.

 

Han døde d.18.12.1895 i Hillerød.

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Placering:

Adresse: Torvet 2, 3400 Hillerød