Skip to main content

Toke Stokholm.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Politikere
Toke Stokholm foran Hillerød Rådhus i Frederiksværksgade

Borgmester Toke Stokholm, Advokat og borgmester 1968-1985.

Toke Stokholm blev født d. 29.10.1919 i Humble Sogn. Han er barn af dyrlæge Knud Stokholm og hustru Marie Stokholm.

Efter studentereksamen fra Svendborg Statsskole i 1937 studerede Toke Stokholm jura og blev cand. jur. i 1943.

Efter nogle år som dommerfuldmægtig i  Herning kom han i 1949 som dommerfuldmægtig til Hillerød. Efter to år åbnede han selvstændig advokatvirksomhed i Hillerød.                                                         

I 1958 blev han valgt til byrådet for Det konservative Folkeparti. Han sad i byrådet indtil 1990.

Han var borgmester 1968-1985.

Toke Stokholm døde d.2.1 2011 i Hillerød.

 

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Kilde m.v.: Kraks Blå Bog 1993

Placering:

Adresse: "Det gamle Rådhus" Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød