Skip to main content

Hillerød og Omegns Bank

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Erhverv

12. august 1898 åbnede banken.

Hillerød og Omegns Bank var Hillerøds første bank. I februar 1898 tog postmester C. E. Dencker initiativ til et møde på Hotel Kronprinsen, hvor man besluttede at starte aktietegningen. Man håbede på 1000 aktier a 100 kr. Men det gik trægt. Da halvdelen var i hus besluttede man at ansætte en bogholder til 2000 kr. om året og d. 12. August 1898 åbnede banken.
Åbningstiden var hverdage fra 11-13 og lørdage fra 18-19. I 1903 blev personalet udvidet med en ung mand, der fik 20 kr. om måneden. Han endte senere som bankdirektør P. Mengel Thomsen. 
I 1908 flyttede banken til større lokaler i Tømrermester Milners nyopførte hus på Torvet “ Bankbygningen”. Banken klarede sig fint. Ved 25 års jubilæet i 1923  var omsætningen fra 10 millioner steget til 241 millioner. Personalet var vokset til 15 personer.  I 1934 købte man Slotsgade 16, som blev revet ned to år efter og  bankens hovedsæde med Carl Lundqvist som arkitekt blev opført.
Banken skiftede navn til Frederiksborg Bank i 1980 Fusion med Sjællandske Bank i 1983. Banken fortsatte under navnet Sjællandske Bank. I 1984 skiftede den navn til Kronebanken. I december 1984 fik banken store problemer og var lige ved at gå konkurs, men blev reddet uden at de mange kunder mistede deres penge. Kronebanken fusionerede i juni 1985 med Provinsbanken. Sagen fik efterfølgende et retsligt efterspil, hvor Kronebankens direktør W. B. Hansen blev dømt for groft mandatsvig.
I 1990 blev Danske Bank, Provinsbanken og Handelsbanken fusioneret. I  2010 flyttede banken fra Slotsgade til Munkeengen. Filialer: Frederiksværksgade 117, Skansevej 29 og i Nødebo nedlagt i 1990-erne og 2000-erne på grund af, at de blev udsat for røveri. 

Forfatter: Margrethe Krogh Kilde m.v.: Anders Uhrskov: Hillerød og omegns bank 1898-1948, 1948. Richard Mikkelsen; Dansk pengehistorie 1960-1990, 1990.
Placering:


Adresse: Slotsgade 16, Hillerød