Skip to main content

Falckstationen

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939
Forretninger
Erhverv, Byudvikling
Falck i Hillerød, Heimdalsvej 1, 2023, foto: Thomas Bjarnt

Redningskorpset fra 1931

Historien om Falck i Hillerød strækker sig tilbage til 1931, hvor Hillerød Kommune indgik en aftale med det private Falcks Redningskorps.

Aftalen betød, at Falck skulle rykke ud til opgaver inden for kommunen, som tidligere krævede hjælp fra udenbys stationer. På det tidspunkt havde Frederiksborg Slotssogns Kommune deres egen aftale med det konkurrerende redningskorps, Zonen, men der var alligevel et vist samarbejde mellem de to korps i byen. I 1931 blev Falck i Hillerød etableret på hjørnet af Margrethevej og Langesvej, hvor de skulle servicere området med professionel redningsindsats. Sideløbende hermed var også kommunens vagtværn placeret på Falckstationen under den politiløse tid i 1944-1945.

I 1962 skete der en afgørende ændring, da Falck og Zonen blev sammenlagt under navnet Falck-Zonen. Denne fusion styrkede redningstjenesten i byen og omegnen. I 1974 blev brandslukningsopgaver, der tidligere var blevet udført af det kommunale brandvæsen, også overført til Falck-Zonen. Dette bidrog til at centralisere redningsaktiviteterne under Falck i Hillerød. Tilbage i 1976, den 1. juli, tog Falck en stor beslutning og flyttede til den nybyggede brand- og redningsstation på Heimdalsvej 1. Dette markante skift skabte moderne faciliteter og forbedrede betingelserne for det arbejde, som Falck udførte til gavn for Hillerøds borgere.

Gennem tiden har der på Heimdalsvej været både autohjælp, ambulance, sygetransport, brandvæsen og vagtcentral. I dag anvendes stationen som base for ambulancebehandlere, paramedicinere, og sygetransport-reddere fra Falck. Herudover huser bygningen også det kommunale redningskorps Frederiksborg Brand & Redning. Selv om opgaverne grundlæggende er de samme som tidligere, har den historiske udvikling løbende medført ændringer i samarbejdet, medarbejderstaben, materiellet og arbejdsmetoder. 

Kilde m.v.: Thomas Jørgensen, ”Hillerød Brandvæsen”, Hillerød 1945-2006. – Asger Berg, ”Vagtværnet i den politiløse tid”, Hillerød Lokalhistoriske Forening, 2021-3. – Oplysninger fra Thomas Bjarnt, Falck Hillerød.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Langesvej 11A, 3400 Hillerød