Skip to main content

Hotel Leidersdorff

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Hoteller, pensionater og kroer
Byudvikling
Hotel Leidersdorff. Postkort fra perioden 1930-50. (Ukendt fotograf. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.)

Byens fine, gamle hotel.

På hjørnet af Slotsgade og Slangerupgade har der ligget en ejendom langt tilbage i tiden. Blytækkergården (til ca. 1713) blev overtaget af tobaksspinder Jacob Abel, der gav den navnet Tobaksgården.

I Abelfamiliens tredje generation, efter Martin Abel, tiltrådte en ny Jacob Abel (1791-1869), og i hans tid blev gården til Abels Gæstgivergård. Hans enke tilskødede i 1877 ejendommen til Aksel Valdemar Leidersdorff (1831-1905), der byggede det nye hotel i 1878. Dermed begyndte en epoke for Leidersdorffs Hotel. I 1896 solgte han det til August Christensen, der videreførte det som Hotel Leidersdorff. Det navn bibeholdt senere ejere: Christian Sørensen (fra 1911), Carl Bistrup (fra 1927), Hans Gyldenhøj (fra 1932), Helmer Petersen (fra 1947). Helmer Petersen drev hotellet videre til 1969, hvorefter det overgik til andre formål. Den nuværende ejendom med lejligheder og butikker kaldes ”Ny Leidersdorff”. 

 

Kilde m.v.: Anders Uhrskov, Hotel Leidersdorff i Hillerød 1878-1953, Hillerød 1953. Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Slotsgade 61, 3400 Hillerød