Skip to main content

Hospitalet i Helsingørsgade

Hillerød By
Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Sygehuse
Her lå hospitalet i Helsingørsgade. (Foto: Per Buchmann 2024. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Frederiksborg Distrikts Sygehus 1759 - 1840 


Hospitalet oprettes:

På foranledning af amtmand F. C. Von Gram blev det første egentlige sygehus i amtet og Danmark opført i Esbønderup i 1755. Ligeledes på amtmandens opfordring blev et sygehus oprettet i Hillerød i 1759. Det såkaldte Frederiksborg Distrikts Sygehus.  
Det blev opført på en grund i Helsingørsgade overfor Bakkegade. Denne grund havde en hektisk fortid. Den oprindelige kongelige Jægergaard, der lå her, brændte d. 29/4-1733. En ny garderstald blev bygget i ca. 1734. Denne bygning blev anvendt til stald + kaserne for den tyske garde og blev revet ned i 1753. Materialerne blev brugt til etablering af Hillerøds første industrivirksomhed, Salpeterværket, der lå i 3 kanten Slotsgade - Slangerupgade - Møllestræde. 

Amtssygehuset:

Det nye amtssygehus havde til formål at være et sted ”hvor arme og elendige mennesker som med farlige og smitsomme sygdomme, var beladt (bebyrdet) eller ved andre ulykkelige hændelser var kommet til skade, kunne blive forplejet og helbredt, og hvor jordmødre kunne blive undervist og oplært”. (Hillerødbogen s. 301)
Til sygehusets økonomiske forbedring blev der i 1766 pålagt riddere af Dannebrog ved udnævnelsen, at give mindst 25-30 rigsdaler. 

Sygehuset flyttes:

I 1840 blev sygehuset flyttet til Lille Jægergaardsvang, hvor det fik til huse i den Lowzonske Magasinbygning i Møllestræde 5. Det gamle sygehus i Helsingørsgade blev købt af kommunen i 1844 og omdannet til fribolig for fattige familier af borgerstanden. 

 

Læs meget mere om sygehusene i Hillerød

 

Adresse : 43A, Helsingørsgade, Skansebakken, Teglgårdslund, Hillerød, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

Kilde: ” Bogen om Frederiksborg Amt” Jørgen Andersen og Holger Næsted, 1969. ”Det gamle Hillerød” Svend Nielsen 1982. ”Hillerød Bogen” Redigeret af Anders Uhrskov. Udgivet af Hillerød Byråd, 1948. ”Det gamle Hillerød Hospital. 1726 – 1866” Nils Gustafsson, 1958.
Forfatter: Kurt Hansen