Skip to main content

Kalholmgård, Brødeskov, Nr. Herlev

Nr. Herlev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Gårde
Erhverv
Kalholmgård (Fra Brødeskov Lokalhistoriske Arkiv)

Kalholmgård en af Nr. Herlevs ni gårde, der flyttede ud ved udskiftningen i 1785

Ved udskiftningen i 1785 var der i alt 16 gårde i selve Nr. Herlev landsby. Her af flyttedes de 9 ud.

Blandt andet den gård, der fik navnet Kalholmgård på Brødeskovvej 58 tæt op af Brødeskov. Stuehuset byggedes mod øst, laden mod syd, kostalden mod nord og svinestalden mod vest.
Det var Anders Larsen der i 1790’erne fik arvefæsteskøde på Kalholmgård. Han solgte den dog i 1802 til F.G.E. Sarauw, en tysk indvandrer der var udnævnt til skovrider for Frederiksborg Skovdistrikt. I 1830 solgte Sarauw gården til staten, der gjorde den til skovskole. 1. Sal fik tilføjet en karnapudbygning med værelser, der kunne huse 6-12 skovelever. Kalholmgrd-2-1500pix Kalholmgård husede Hillerøds 1. skovskole fra 1831 (Fra Brødeskov Lokalhistoriske Arkiv) Sarauw boede stadig på gården, drev den og var fortsat skovrider, samt leder af skolen.
De næste skovridere, Frederik Carl Eide, Guldberg og Helger drev Kalholmgård til 1895, hvor Kalholmgård solgtes af staten. Skovriderboligen flyttedes til Sandviggård, og Kalholmgård har siden været på private hænder. Brødeskov Skole og Idrætsanlæg er bygget på jord udstykket fra Kalholmgård.

 

Forfatter: Eva Vester

Kilde m.v.: Trap Danmark, fjerde udgave. II Bind. ”Brødeskovområdets historie.” Anders Bohn 2020 udgivet af Brødeskov Lokalhistoriske Forening. Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune; Årsskrift nr. 3 oktober 2004. ”Nikolaj Feilbergs breve til sin søn”

Placering:

Adresse: Brødeskovvej 58, Nr. Herlev, 3400 Hillerød