Skip to main content

Skomagergården.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Huse
Erhverv
Skomagergården. (Foto: Ukendt).

En gammel ejendom, Helsingørsgade 18.

Navnet ”Skomagergården” er blevet brugt om ejendommen i 1900-tallet.

Den første skomager dér var Johan Peter Andersen Petersen (1810-1884), som ejede gården fra 1867 til sin død. I 1905 åbnede skomagermester Niels Peder Rasmussen (1865-1942) skotøjsforretning der, og i 1916 købte han ejendommen sammen med sin bror, Jens Peder Rasmussen (1868-1935). Fra 1942 var skomagermester Orla Henning Rasmussen (1906-1987), søn af Niels Peder Rasmussen, medejer. Forretningen lukkede i 1966, men værkstedet i gården fortsatte indtil 1. november 1973. Efter Orla Rasmussens død fortsatte ejendommen i Rasmussen-familien. I 1992 stod sønnen Ove Heini Rasmussen (1929-2021) bag en omfattende og nænsom restaurering, der belønnedes af Lokalhistorisk Forening med æresprisen som Årets Hus. Ove Rasmussen skrev også ejendommens historie med undersøgelser af tidligere ejeres og beboeres forhold tilbage i tiden.

 

Kilde m.v.: Ove Rasmussen, Træk af Skomagergaardens historie, 2. udgave, 1997. Privat udgivelse.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Helsingørsgade 18, 3400 Hillerød