Skip to main content

Odd fellow logen på Milnersvej

Hillerød By
Huse
Foreningsliv
Odd Fellow palæet

Odd Fellow logen

Officielt er logens navn Broderloge nr. 55 Pax I.O.O.F. Dens bygning ligger på Milnersvej 8. Odd Fellow Ordenen blev stiftet den 26 april 1819 i USA. Den kom til Danmark den 30. juni 1878, hvor den første danske loge blev stiftet. Ordenen, der har to hovedmål, et etisk og et humanitært, optager både kvinder og mænd som medlemmer. I Hillerød blev Odd Fellow foreningen stiftet den 24. november 1919 med navnet Pax, der henviste til fredsslutningen efter 1. Verdenskrig. Foreningen forberedte dannelsen af en egentlig loge, herunder at fremskaffe egnede lokaler. I februar 1922 købte man Milnersvej 8, og efter ombygning institueredes logen søndag den 18. februar 1923.

Igennem årene er ejendommen blevet ombygget og forbedret. I 1960’erne var der planer om at bygge en ny logebygning på Frederiksborg Stolefabriks grund på Lindevej 8. Man købte grunden, men byggeplanen blev opgivet, og grunden bruges siden til parkering. Efter 1970 har logen skaffet indtægter ved udlejning af på Milnersvej 8 som festlokale.