Skip to main content

Sct. Bodils Kilde

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660, Middelalderen 1050 - 1536, Vikingetiden 800 - 1049
Vandløb
Sct. Bodils Kilde fotograferet i 1977. (Foto: Anne Sophie Rubæk Hansen. Lokalarkivet Alsønderup-Tjæreby.)

Kilden i Præstevang.

Sct. Bodils Kilde er Hillerøds første dåbskilde. Kildevandet løber ned i en irsk granitdøbesten fra før år 1000.

Fra 1175 kom kilden til at høre under Æbelholt Kloster. Navnet Sct. Bodil antages at være en fordrejning af mandsnavnet Botulf. Sct. Botulf var en engelsk helgen, der fik stort ry i Danmark, hvor flere helligkilder og kirker fik navn efter ham, bl.a. Budolphi Kirke i Ålborg og Bodilsker kirke på Bornholm. I år 1572 blev Sct. Bodils Kilde delagtiggjort i et større vandbygningsarbejde, idet der på befaling af kong Frederik II blev påbegyndt en række store kanalarbejder i omegnen af Frederiksborg, formålet var at skaffe vand til Slotssøen og til Slotsmøllen. Som en lille del af det omfattende kanalarbejde blev vandet fra Sct. Bodils Kilde ledt til Lærkedam, nu kendt som Sortedam, i Præstevangen, og derfra videre til opsamlingssøen, Teglgårdssøen. På den måde var den lille beskedne Sct. Bodils Kilde med til at afhjælpe vandmanglen i Slotssøen. I 1973 blev der ved siden af kilden gravet en tunnel under Kongevejen samt anlagt en cykelsti gennem Præstevangen. I den forbindelse blev der lavet et stensat lille anlæg for at gøre Sct. Bodils Kilde mere synlig. Bodils Kilde løber endnu i år 2021, og kilden er fredet.

Kommer man ad cykelstien fra Ved Skovgærdet med retning mod Teglgårdssøen, ligger Sct. Bodils Kilde på venstre hånd lige før tunellen, der går under Kongevejen.

 

Kilde m.v.: Christian Sletten, To kilder ved Kongevejen, Artikel fra Lokalhistorisk Arkiv Hillerød, ca. 1974. Trap Danmarks hjemmeside, Fond- og Fortidsminder, Slots- og Kulturstyrelsen, Helligkilde, St. Bodils Kilde, 3. december 2018.

Forfatter: Grith Aagaard

Placering:

Adresse: Københavnsvej 53, 3400 Hillerød.