Skip to main content

Pøleå

Alsønderup/Tulstrup, Hillerød By
Vandløb
Alsønderup Enge ca. 1990. (Fotograf: Jan F. Stephan. Lokalhistorisk Arkiv. Hillerød Bibliotek).

Åen syd for Hillerød

Pøleå er en  ca. 20 km. lang å, der udspringer i et moseområde syd for Hillerød. Igennem Hillerød by er den stort set rørlagt, men kan dog ses enkelte steder nærmest som en grøft. Udenfor byen fortsætter den mod nord, hvor den passerer Strødam Engsø. Herefter passerer den grænsen til Gribskov Kommune, gennemløber Alsønderup Enge inden den løber ud i Arresø ved Pølebro. Den har flere tilløb  bl. a. Gadevangsrenden og Ammendrup Å. 
I forbindelse med Pøleå blev der i 1990-erne anlagt tre engsøer bl.a. Strødam Engsø og Solbjerg Engsø for at mindske fosfor i udløbet i Arresø. Der er stadig mange fugle, men desværre er antallet for nedadgående. Af fisk er der bl.a. gedde, aborre, sandart og ørred.

 

Kilde m.v.: Trap Danmark. Hillerød Kommune, 2018

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Strødam Engsø, 3400 Hillerød