Skip to main content

Kongens Kilde.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Vandløb
Kongens Kilde 2021. ( Foto: Per Buchmann).

Kilden for foden af Rendelæggerbakken.

Kongens Kilde har sit navn, fordi den fra gammel tid indgik i vandforsyningen til Frederiksborg Slot.

Kgl. bygningsinspektør Georg David Anthons plan fra 1765 viser, hvorledes det såkaldt ”hvide vand” blev ført fra Kongekilden til hoved slottet og køkkenet i Kancellifløjen. Et lille monument, opstillet 1. maj 1854 ved indgangen til Indelukket, på kong Frederik 7.s foranledning, markerer kilden. I nogle årtier i begyndelsen af 1900-tallet havde ”Kildemor”, svenskfødte Mathilde Johansson, et lille transportabelt slikudsalg ved siden af Kongens Kilde.

 

Kilde m.v.: Jørgen Paulsen, ”Haver og Lystanlæg”, i Hillerødbogen, 1948. Svend Nielsen, ”Kildemors ”søde liv”, i Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981.   

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Rendelæggerbakken 3, 3400 Hillerød