Skip to main content

Støberihallen.

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Erhverv
Støberihallen ca. 1995. (Fotograf: Holger Jensen. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

En del af P. Nordstens fabrik.

I 1877 købte Peder Nielsen Hillerød Jernstøberi og Maskinfabrik i Slotsgade 15. Til at begynde med producerede den tolv mand store virksomhed støbegods, redskaber og maskiner til landbruget. Efterspørgslen efter Nielsens landbrugsmaskiner var så stor, at virksomheden ved århundredeskiftet rundede hundrede ansatte. Nielsen tilføjede Nordsten til sit navn, hvorpå hans virksomhed i 1908 skiftede navn til P. Nordsten. Samme år foretog Nordsten en omfattende udvidelse, hvilket indebar opførelsen af en ny støberihal, tegnet af Vilhelm Holck. På den anden side af Nordstensvej lå selve maskinfabrikken, der var forbundet til støberihallen med en bro henover vejen. P. Nordsten var både byens største arbejdsplads, men også en multinational virksomhed, der solgte produkter over hele verden. Chokket var derfor stort, da virksomheden i 1988 flyttede produktionen til Jylland. P. Nordstens afsked banede imidlertid vejen for, at et nyt bycentrum med boliger samt handelsmæssige og kulturelle faciliteter kunne anlægges. I denne sammenhæng var den gamle støberihal særlig vigtig, da den efter en indvendig ombygning blev byens nye kulturhus.


Teksten er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland. 

 

Kilde m.v.: Anton Mariegaard m.fl., Støberihallen, udgivet af Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 1993.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Nordstensvej 1, 3400 Hillerød