Skip to main content

Strø Kirke

Ikke relevant
Middelalderen 1050 - 1536
Kirker
Strø Kirke 2024 (foto Per Buchmann. Hillerød Lokalhistoriske Arkiv)

En af Hillerøds middelalderkirker 

Strø Kirke har romansk kor og skib, som er opført i rå kampesten på kampestenssyld (fundament) og med hjørnekvadre i granit, frådsten, (tilhugget stykke kildekalk), kridt og jern-al.

Den oprindelige romanske apsis styrtede sammen i 1738 og blev erstattet af en tresidet øst afslutning i små røde mursten.

Hvælvet i koret er formentlig fra sidst i 1300-tallet, mens hvælvene i skibet formentlig er fra første del af 1400-tallet. Vest tårnet er opført i munkesten på en syld af kløvede kampesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Det sengotiske sakristi på korets nordside er i samme materialer som tårnet og har formentlig aldrig haft hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er opført i 1769 som erstatning for et tidligere våbenhus i bindingsværk. 

Adresse : 56, Strøvej, Strø, Skævinge, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3320, Danmark

 

Kilde: Trap Danmark
Forfatter: Vibeke Nilaus