Skip to main content

Ullerød Kirke

Ullerød
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Kirker
Ullerød Kirke set fra kirkegården. (Foto: Henrik Bachmann, 2016. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Fra frikirke til folkekirke


Kirken blev bygget i 1909 i tilknytning til Holger Begtrups Frederiksborg Højskole. Arkitekten var Ulrik Plesner. Interiøret domineres af Niels Skovgaards altermaleri med det centrale murede kors og de to græssende hjorte på siderne. Frem til 1971 fungerede kirken som frikirke for Frederiksborg Frimenighed eller Valgmenighed, hvorefter den blev foræret som gave til folkekirken og dermed blev sognekirke for Ullerød Sogn. Kirken er blevet udbygget i flere omgange. I slutningen af 1970'erne kom præsteboligen og menighedshuset til. I 1992 blev der tilføjet en yderligere længe, der gav plads til kontorer, maskinrum og mødelokale. Den ældste del af Ullerød Kirkegård, som er fra 1912, ligger foran kirken ud mod Frederiksværksgade. Senere omkring 1985 blev kirkegården udvidet til sin nuværende størrelse.

 

Kilde m.v.: Ullerød Kirke 100 år: 1909-2009, jubilæums skrift, 2009. – Susan Johnsen, "Ullerøds historie - fra sagnfortælling til folkeoplysning" i Alle tiders Nordsjælland, 2019. – Ullerød Kirkes hjemmeside.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød