Skip to main content

Vilhelm Larsen

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Politik
Politikere
Vilhelm Larsen og hustru. Foto: Frede Hansens eftf., Slotsgade 33, Hillerød, ca. 1940. Privat eje.

Borgmester i 8 måneder

Landinspektør Vilhelm Larsen blev borgmester i Hillerød ved købmand Herman L. Melskens død i august 1945.

Men han blev selv syg og måtte trække sig i april 1946. Han døde 24. august 1946 og blev afløst af borgmester Carl Frederik Raaschou.  
Vilhelm Larsen var født 18. september 1879 i Valby pr. Helsinge som søn af gårdejer Lars Larsen. Han blev uddannet som landinspektør, fik bestalling i 1907 og nedsatte sig med praksis i Hillerød i 1908. Samme år blev han gift med Anna Betty Mortensen.  
Som konservativ politiker var Vilhelm Larsen medlem af Hillerød Byråd fra 1937 til 1946. Han og hans hustru, Anna Betty Larsen, født Mortensen (1872-1954), boede Langesvej 14. 

Vilhelm-Larsens-villa-p-Langesvej Vilhelm Larsens villa ses yderst til højre, over for Bakkegade, ca. 1940. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

 

Kilde m.v.: ”Hillerød Bogen”, red. Anders Uhrskov, 1948, s. 118f. - Festskriftet ”Landinspektørforeningen gennem 50 Aar, 1875 – 30. August – 1925”, red. S.V. Holland-Møller, Ludvig Schmidt, N. Thorkil-Jensen, s. 166. – Kirkebøger og folketællinger.

Forfatter: Hans Christophersen/Asger Berg

Placering:

Adresse: Langesvej 14, 3400 Hillerød