Skip to main content

Frederik Denker

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Uddannelse
Embedsmænd
Teknisk Skole 1965-75. (Fotograf Jan F. Stephan. Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek)

Brandchef og bygningsmaler

Frederik Denker blev født i Hillerød i 1877.

Han blev forældreløs som 14 årig i 1891.Hans farfar var ølbrygger og havde værtshus i Helsingørsgade 13. Da han ikke havde nogen familie blev han sat i pleje i Hillerød. I 1899 drog han på valsen ude i Europa og efter at have aftjent sin værnepligt vendt han i 1906 tilbage til Hillerød, hvor han blev brandchef. Han endte sit arbejdsliv som lærer ved Teknisk Skole i Hillerød, hvor han underviste kommende bygningsmalere.
Frederik Denker døde i 1961 i Hillerød.

 

Kilde m.v.: Lennart Weber: Staunstrup fotografier fra det gamle Hillerød. 2020.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Møllestræde 9, 3400 Hillerød