Skip to main content

Axel Jarl

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Billedkunst
Kunstnere
Sophienborg. Kostalden 1979 (Fotograf Jørgen Rubæk Hansen)

Godsejer og kunstmaler. 

Axel Jarl blev født d. 28.5.1871 i København. Han var søn af Vilhelm Jørgensen og Anna Jørgensen (f. Plenge). Han var født Axel Jørgensen, men skiftede  navn til Jarl i 1901. Student 1890, læste teologi og fik kandidateksamen 1896, men ville være kunstner og tog til Paris, hvor han boede indtil 1917.

Jarl begyndte i en sen alder som kunstmaler. Han malede både portrætter, folkeliv, arkitektur og landskaber på sine mange rejser, men    stoppede som kunstner i 1920, da han ikke var tilfreds med resultatet.

Han var gift to gange men fik kun et barn. Ægteskaberne var ikke lykkelige. Axel Jarl var til drenge/unge mænd og på det tidspunkt var det endnu forbudt at have et forhold til en af samme køn som en selv. 

I 1917 arvede han Strødam efter sin faster, der var gift med C.F.Tietgen. Og i 1929 købte han Sophienborg, som Tietgen også havde ejet i 1870-erne.

Axel Jarl blev i 1931 dømt ved Højesteret for uterlige homoseksuelle handlinger. På trods af dommen, efterfølgende  blev han indlagt på et sindssyge hospital og set på med foragt af befolkningen,  lykkedes det ham at gøre Sophienborg til en respekteret læregård med uddannelse af unge landmænd indenfor husdyrbrug.

Han var også meget aktiv bl.a. i Danmarks Naturfredningsforening og i modstandsbevægelsen. 

 I 1949 oprettede Jarl Legatstiftelsen Sophienborg Læregård og Strødam, der i dag hedder Jarl-Fonden.

Ikke langt  fra Sophienborg er der en vej opkaldt efter Axel Jarl.

Axel Jarl døde d. 26.11.1950 på Strødam ved Hillerød.

 

Kilde m.v.: Kulturarv.dk Sophienborg og Godsejer Axel Jarl. Udgivet af Nordsjællands Folkemuseum, 1987.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Strødam, Isterødvejen, 3400 Hillerød