Skip to main content

Skævinge Rytterskole

Skævinge
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Ikke relevant
Huse, Skoler
Uddannelse
Skævinge rytterskole

Rytterskolen i Skævinge

Rytterskolen i Skævinge er formentlig opført i 1723/24. Den blev placeret lige overfor kirken. Nuværende adresse Ny Harløsevej 12. Den er i 1875 udvidet med et fag mod nordvest og i 1892 med tre fag mod sydøst. Grundet pladsmangel byggedes der i 1901 i Skævinge en forskole til de yngste elever. Kilder beretter om at Rytterskolen stadig tjente som skole og lærerbolig i 1921. I 1954 nedlagdes skolen, der blev erstattet af en ny samlet skole i Skævinge. Rytterskolen har siden været i privateje.

På alle Rytterskolerne lod Frederik 4. Opsætte en sandstenstavle med bl.a. følgende indskrift:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet.
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende;
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende:
Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt
Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt

Tavlen på Skævinge Rytterskole:  

En beskrivelse af skolen fra 1921 oplyser, at tavlen på det tidspunkt, hvor skolen stadig var i brug, var placeret over døren. Da rytterskolen blev nedlagt i 1954, blev rytterskoletavlen overført til den nyopførte Skævinge Skole, hvor den blev opsat i muren. Siden er tavlen igen flyttet til Lille Lyngby Sogneskole, som på grund af kommunens sammenlægning af skolen, som kendes fra hele landet, nu er omdøbt til Kornmarkskolen, Ll. Lyngby Hillerød Kommune står som ejer af tavlen.

Kilde m.v.: Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Skalk 1997 Nr. 1. Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie” Frederiksborg Amts årbog 1921. Anton Mariegaard “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2. www.thorshøj.dk Denne hjemmeside rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur mm.

Placering:

Adresse: Ny Harløsevej 12, Skævinge

Forfatter: Eva Vester