Skip to main content

Gørløse Rytterskole

Gørløse
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Huse, Skoler
Uddannelse
Gørløse Rytterskole

Rytterskolen i Gørløse.

Rytterskolen i Gørløse menes at være opført i 1723. Den ligger midt i Gørløse skråt over for kirken. Nuværende adresse Hovedvejen 19.
Den er udvidet i begge ender, måske af flere omgange, men det vides ikke hvornår.
Skolen ophørte i 1924, hvor den afløstes af den nybyggede Gørløse Skole, der i dag stadig fungerer som skole for 0-6 klassetrin, som en del af Hanebjerg Skole.
Rytterskolen har siden 1924 været i privat eje.

På alle Rytterskolerne lod Frederik 4. Opsætte en sandstenstavle med følgende indskripstion:   
“Halvtredsindstyve år Gud, har du mig opholdet                                                                          At sygdom, krig og pest mig intet ondt har voldet.
Thi yder jeg min tak og breder ud dit navn
Og bygger skoler op de fattige til gavn.
Gud, lad i dette værk din nådes fylde kende.
Lad denne min fundats bestå til verdens ende.
Lad altid på min stol en findes af min æt,
Som mener dig min Gud og disse skoler ret”.           

Rytterskoletavlen i Gørløse: Rytterskoles-tavle-fra-Grlse-1500pix Rytterskoletavle. Her fra Gørløse Rytterskole ( foto: Eva Vester)
Tavlen blev i 1925 flyttet til den nye Gørløse skole, men blev tilbageført i 2011 og opsat på den gamle rytterskole. Tavlen, der er meget lys, er velbevaret med tydelig tekst, som er trukket op. Teksten har lidt skråtstillede linjer, men er intakt og uden ændringer. Stenen må karakteriseres som ganske velbevaret, men skæmmes dog af nogle pletter og stænk af maling. Tavlen er indmuret til højre for hoveddøren i facaden.

Forfatter: Eva Vester

Kilde m.v.: Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Skalk 1997 Nr. 1. Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie”  Frederiksborg Amts årbog 1921. Anton Mariegaard  “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2. www.thorshøj.dk         Dette website rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur m.m.

Placering:

Adresse: Hovedvejen 19 3330 Gørløse