Skip to main content

Freerslev gadekær  

Freerslev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660, Middelalderen 1050 - 1536
Damme
Freerslev Gadekær, foto Per Buchmann

Landsbyens lille gamle dam   

Et gadekær har fra meget gammel tid haft en central betydning og funktion i landsbyerne. Fra middelalderen og frem ses kæret nær ved kirken ofte som landsbyens fælles vaskeplads, kvægets vandingsplads, smedjens kølingsplads og beboernes mødested. Med udviklingen siden 1800-tallet forsvandt disse funktioner og landsbygadekæret blev gemt væk, glemt eller bibeholdt som branddam.   

Det gamle gadekær i Freerslev ligger lige syd for Dammegård på  nordsiden af landevejen gennem Freerslev. Det må ikke forveksles med den dam, man ser ved Bendtsgård ud til landevejen. Vandet ved gadekæret stammer fra Attemosen syd for landevejen.  

Adresse : Dammegård, 2, Gadekærvej, Freerslev, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

 

Kilde: Susan Monica Johnsen, ”Ved landsbyens gadekær” i Alle Tiders Nordsjælland, Museum Nordsjællands årbog 2023. 
Forfatter: Asger Berg