Skip to main content

Store Lyngby gadekær

Skævinge
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Damme
Store Lyngby gadekær 2024. (Fotograf: Per Buchmann, Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek).

Landsbyens lille gamle dam

Et gadekær har fra meget gammel tid haft en central betydning og funktion i landsbyerne. Fra middelalderen og frem ses kæret nær ved kirken ofte som landsbyens fælles vaskeplads, kvægets vandingsplads, smedjens kølingsplads og beboernes mødested. Med udviklingen siden 1800-tallet forsvandt disse funktioner, og landsbygadekæret blev gemt væk, glemt eller bibeholdt som branddam. 

Vandtilførslen til Store Lyngby gadekær ser ud til at være kommet vestfra og sydfra. Gadekæret ligger syd for Store Lyngbyvej og er i dag stadig forholdsvis stort og velholdt.

Adresse : 46B, Store Lyngbyvej, Skævinge, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3320, Danmark

Kilde: Susan Monica Johnsen, ”Ved landsbyens gadekær” i Alle Tiders Nordsjælland, Museum Nordsjællands årbog 2023.
Forfatter: Asger Berg