Skip to main content

Sortedam 1

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Damme, Søer
Sortedam, vest for Rendelæggerbakken. (Foto: Asger Berg, maj 2023).

Tre søer med samme navn


Lidt forvirrende er det, at der i Hillerød er tre søer med navnet Sortedam, i Lille Dyrehave,  i Store Dyrehave og i Præstevang.

Den gamle Sortedam i Lille Dyrehave, allernordligst i Indelukket og Slotshaven, ligger på begge sider af Rendelæggerbakken. I 1680’erne blev kongevejen her anlagt som en dæmning tværs over Sortedam, så kongen kunne køre ad en snorlige rute fra Frederiksborg nordpå. Sortedam 2 ligger i Store Dyrehave og er af nyere dato, i virkeligheden en del af Sortemose, gravet op og gjort til en sø i 1996. Den ligger øst for Gl. Frederiksborgvej i Lille Sverige. 

Sortedam 3 ligger i Præstevang, øst for Byskolen med afløb til Teglgårdssøen. Dens alder er usikker, men den nævnes fra 1859.

Sortedam, øst for Rendelæggerbakken, med Lillholm på Holmegårdsvej i baggrunden. (Foto: Asger Berg, maj 2023).                                                                                                                                                    

 

 

Kilde m.v.: J.V. With-Jensen, ”Vandbygningsarbejder ved Frederiksborg”, i ”Fra Frederiksborg Amt”, årbog 1941. – Jan Steenberg, ”Vange, Veje og Huse”, i Hillerødbogen, 1948. – ”Seværdigheder i Store Dyrehave”, Naturstyrelsens hjemmeside.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Rendelæggerbakken, 3400 Hillerød