Skip to main content

Alsønderup gadekær

Alsønderup/Tulstrup
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660, Middelalderen 1050 - 1536
Damme
Alsønderup gadekær 2024. (fotograf: Per Buchmann, lokalhistorisk arkiv Hillerød Bibliotek)

Landsbyens lille gamle dam

Et gadekær har fra meget gammel tid haft en central betydning og funktion i landsbyerne. Fra middelalderen og frem ses kæret nær ved kirken ofte som landsbyens fælles vaskeplads, kvægets vandingsplads, smedjens kølingsplads og beboernes mødested. Med udviklingen siden 1800-tallet forsvandt disse funktioner, og landsbygadekæret blev gemt væk, glemt eller bibeholdt som branddam.

Alsønderup gadekær ligger i landsbyens centrum lige øst for Alsønderup Kirke. Der er en

lille teglstensmuret trappe ned til gadekæret. Vandtilførslen er kommet fra engene og de mindre søer syd for byen.

 

Adresse : 1A, Ravnsbjergvej, Nejede, Alsønderup, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

Kilde: Susan Monica Johnsen, ”Ved landsbyens gadekær” i Alle Tiders Nordsjælland, Museum Nordsjællands årbog 2023.
Forfatter: Asger Berg