Skip to main content

Husteds Læderhandel

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Erhverv
Læderhuset Husted, Helsingørsgade 11.(Ukendt fotograf, marts 2000, Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Familieejet gennem 100 år


Fra 1908-2004 lå den familieejede handelsvirksomhed i Helsingørsgade 11. Grundlæggeren, Theodor Husted (1873-1935), var allerede begyndt at opkøbe skind og huder i 1904, men dengang fra en adresse i Ullerød. I Helsingørsgade drev Theodor Husted forretningen alene indtil 1926, da sønnen Christen Husted indtrådte i firmaet. Ejendommen blev derefter ombygget og forsynet med en butik, så driften både omfattede engros og detailhandel med færdigforarbejdede skind- og lædervarer. Da Christen Husted (1903-1947) døde, drev hans enke Gerda virksomheden videre sammen med sønnen Carsten Husted (1927-1990), som var udlært i branchen. Omkring 1947 blev butikken ombygget og udvidet med facade hele vejen mod Helsingørsgade. Fra 1963 overtog Carsten Husted firmaet, som i 1960’erne og 1970’erne gennemgik betydelige udvidelser. Efter Carsten Husteds død overtog hans hustru Alice Læderhuset Husted. Forretningen kom med i en kæde, men lukkede til slut den 31. januar 2004.

 

Kilde m.v.: Svend Nielsen, ”Startede med huder og skind” i Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller videre, 1982. Flemming Beyer, ”Husted Læderhandel – næsten 100 år i Hillerød”, i Nomus 2/2004.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Helsingørsgade 11A, 3400 Hillerød