Skip to main content

Latinskolen

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Skoler
Uddannelse
Skolegården med tilbygninger, set fra parkeringspladsen ved Søndre Jernbanevej 10. Foto: Henrik Bachmann, 2016. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

Senere hjemsted for andre skoler og firmaer

Bygningen mod gaden er fra 1836. På stedet lå tidligere Christian 4.s Latinskole fra 1631, men den nedbrændte ved den omfattende bybrand i 1834.

I foråret 1835 fjernede man ruinerne af den gamle bygning. Herefter påbegyndtes opførelsen af en ny Latinskole, som stod færdig allerede året efter. Bygningen blev tegnet af arkitekten Jørgen Hansen Koch og var bredere og længere end den forhenværende skole. Kochs oprindelige skole var egentlig kun 14 vinduesfag. De resterende otte fag ned mod Torvet tilføjedes i 1848. Nederste etage indrettedes oprindeligt til rektorbolig, studereværelse og biblioteksrum, mens der i den øverste etage lå fire klasselokaler.

Da et fint sandstensrelief fra Christian 4.s Latinskole overlevede branden, opsattes dette på trapperummets væg i den nye skolebygning.

I 1903 skiftede Latinskolen navn til Frederiksborg Statsskole. I 1959 flyttede Statsskolen til nye og større faciliteter på Carlsbergvej 15, og Hillerød Handelsskole overtog de gamle lokaler. Siden har den gamle skoles bygninger været benyttet af forskellige: Nykredit Bank, Centrumlægerne, FGU Nordsjælland, LOF, Festsalen Hillerød.

 

Placering:

Adresse: Søndre Jernbanevej 4, 3400 Hillerød
Kilde: Steen Christophersen og Niels Kristian Steensberg, ”Frederiksborg Gymnasium og Hf”, 2005, s. 78ff. – Jens Glümer, ”Hillerød Handelsskole”, i ”Hillerød 1945-2006”, s. 322. – Oplysninger fra museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland.
Forfatter: Asger Berg