Skip to main content

Nordsjællands Hospital

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945
Hovedindgangen Helsevej 2. Frederiksborg Amts Centralsygehus.

Frederiksborg Amts Centralsygehus - Hillerød Sygehus - Nordsjællands Hospital Hillerød


Det blev indviet 30. Marts 1943 og de første patienter blev overført fra det gamle sygehus på Søndre Jernbanevej d. 2. April for at undgå at tyskerne beslaglagde huset. Der var 160 senge, men allerede i 1948 var man oppe på 265 senge.

Arkitekt var Carl Lundqvist, som tegnede mange af Hillerøds huse.
Sygehuset er blevet  udvidet mange gange på de 80 år, det har eksisteret og adressen er også ændret fra Helsevej 2 til Dyrehavevej 29.
I 1957 kom der en ny modtagelsesafdeling med akutmodtagelse, skadestue og røntgenafdeling. 
I 1964 ny patientfløj med fødeafdeling og tuberkuloseafdeling. 
I 1966 børneafdeling med 107 senge til børnene samt en ekstra seng til forældrene i alt 175 senge
I 1960-erne og 1970 erne kom der flere senge til, så man nåede op på 499 senge.
I 1983 var man nødt til at lukke afdelinger i sommerperioden for at spare. Noget man aldrig havde været nødt til tidligere.
Sygehuset har skiftet navn flere gange 
Sygehusets navn var i 1943 Frederiksborg Amts Centralsygehus
I 1985 Centralsygehuset
I 1992 Hillerød Sygehus
I 2008 Hillerød Hospital
og sidst Nordsjællands Hospital. Hillerød

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Helsevej 2 3400 Hillerød