Skip to main content

Sophus Danneskjold-Samsøe

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Billedkunst
Kunstnere
Hillerød Rådhus. Torvet. Byrådssalen. Maleriet forestiller mageskiftet mellem Frederik den Anden og Herluf Trolle

Maler og kunstner Sophus Danneskjold-Samsøe.


Han var barn af Hofjægermester Otto Danneskjold-Samsøe og Louise født komtesse Knuth, født 1874. Danneskjold-Samsøe gik på Sorø Akademi 1887-1894 og blev student derfra 1895.

Tog filosofikum året efter og forberedte sig på optagelse på Kunstakademiet.

Det lykkedes ikke i første omgang, og han var i stedet elev på Kristian Zartmanns malerskole. Han fik flere udmærkelser bl.a Eckersberg Medaillen 1955. 

Han var som adelsmand økonomisk uafhængig og valgte kunstnervejen, hvilket var et brud med traditionen for en adelsmand. Han blev en varm tilhænger af kubismen
og modernismen i dansk kunst. Han var sammen med Poul Henningsen og Leo Swane  banebrydende for dansk kunst og for de værker, der blev vist på Kunstnernes Efterårsudstilling. I Hillerød opførte han i 1915 Grevens Hus på Selskovvej  56, hvor han boede til sin død i 1961.

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Kilde m.v.: Weilbachs Kunstnerleksikon

Placering:

Adresse: Selskovvej 56, 3400 Hillerød