Skip to main content

Carlsberg. Københavnsvej 34.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Huse
Billedkunst
Carlsberg, Københavnsvej 34. (Fotograf ukendt)

Carlsberg/Karlsberg Københavnsvej 34.

 

I 1628 erhvervede Slotsskriver Johan Bøgvad et område syd for Hillerød med tre moser, hvoraf den ene lå tæt ved Carlsberg. Han sørgede for at få tilført vand til moserne, så de kunne bruges som fiskedamme. Op gennem 1600-årene havde området flere ejere. Man ved ikke med sikkerhed, hvornår hovedbygningen er opført, men navnet har den fået efter ejeren Knud Carlsen, som ejede huset i 1754. Han var også fiskemester. På det tidspunkt og også tidligere var en stor del af kosten ferskvandsfisk. Derfor var det vigtigt med fiskedamme.
I 1700 årene bestod ejendommen af hovedbygningen vinkelret på vejen, en mindre sidefløj, stalde, lade m.v. altså en ret stor gård. I starten var bygningerne i bindingsværk undtagen hoved huset, der var grundmuret. Hovedbygningen blev fredet i 1945.
I år 1900 flyttede maleren Niels Skovgaard (1858-1938) med sin familie ind på Karlsberg. Han var søn af guldaldermaleren P.C. Skovgaard og bror til Joakim Skovgaard (Viborg Domkirke).
Huset var og er delt i to adskilte boliger. I den anden bolig boede dengang landskabsmaleren Viggo Pedersen. 
Niels Skovgaard malede i 1895 alterbilledet til Ullerød Kirke.

 

Kilde m.v.: Et kunstnerhjem: Niels Skovgaards hjem på "Karlsberg" ved Hillerød af Irene Skovgaard, 1948

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Placering:

Adresse: Københavnsvej 34, 3400 Hillerød.